SANIMAN ANDI KAFRI, M.SN
NIDN: 0003089201
NIY: 199208032019031016
Jenis Kelamin: laki-laki
T.T.L: Lawe Sagu, 3 Agustus 1992
Agama: Islam
Pendidikan: S-2 Pengkajian Seni Kriya
Jurusan: Seni Rupa dan Desain
Jabatan Fungsional: Tenaga Pengajar
Program Studi: Kriya Seni
Alamat : Rt. 05 Kota Jantho Makmur
08239246620
sanimanandikafri@isbiaceh.ac.id
saniman andikafri